วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

อย่าเหยีบย่ำคนอื่น วันหนึ่งเราอาจแย่กว่าเขา

15 มิ.ย. 2023
9953

อย่าเหยียบย่ำคนอื่น
เพราะนั่นคงเป็น
สิ่งที่เราไม่อยากเห็น
ในเวลาที่เรา..”ตกต่ำ”ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง
อย่าเหยียบย่ำดูถูกคนอื่น